PROEJKTET TONA

Në Electrova, ne kemi një histori të fortë në ofrimin e zgjidhjeve gjithëpërfshirëse të kontrollit të
aksesit të përshtatura posaçërisht për nevojat e industrisë së mikpritjes. Përvoja jonë përfshin lloje
të ndryshme hotelesh, nga qendrat e butikëve deri te resortet e mëdhenj. Angazhimi ynë për të rritur
sigurinë e mysafirëve dhe efikasitetin operacional është i dukshëm përmes përvojave tona të
kaluara:

Butik Hotel Trevi, Shëngjin

HOTEL ROYAL PARK, QERRET

HOTEL PINEA, GOLEM

MERAR HOTEL, QERRET

MANGO LUXURY RESORT, SARANDE

SACA HOTEL, SHENGJIN

ILYONIS RESIDENCE, SHENGJIN

NOVA HOME SHOPPING CENTER, TIRANE

OLIMPIC RESIDENCE, TIRANE